Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

Soru: 15/01/1970 doğumluyum. Sağlık Bakanlığında görev yapmaktayım. 16/12/1993 yılında devlet memuru olarak göreve başladım. 01/06/2014 tarihinde memuriyetten istifa ettim. 01/11/2014 – 19/11/2018 tarihleri arasında sigortalı olarak (SSK) özel sektörde (sağlık sektörü) çalıştım. Dört Yıl asgari ücretin 2 katı maaş aldım. Prim bu matrah üzerinden ödenmiştir. 01/10/2020 tarihinde tekrar sağlık bakanlığında istifa sonrası devlet memuru olarak göreve başladım. Halen 657 ye tabi olarak görevime devam etmekteyim.

EYT yasası yürürlüğe girdiğinde;

2829 sayılı Kanuna göre hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl uygulamasından nasıl etkilenirim?

1 – Hangi statüde emekli olabilirim. (SSK lımı -5434 Sayılı kanuna tabi mi )

2 – Emekli Sandığından Emekli ikramiyesi alabilir miyim.

3 – Maaş olarak SSK emekli maaşı mı Memur emekli maaşı mı daha fazla olur.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu kapsamda olanlar için bu Kanuna göre son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün hesabı yapılarak aylık bağlayacak sosyal güvenlik mevzuatı tespit edilir.

İşçilik hizmetleri memurluk hizmetleri ile bütünleşip 5434’e tabi memur olarak görev yapmakta iken emekli olunduğunda işçiyken asgari ücretin 2 katı veya yüksek tavandan primlerinin SGK na gönderilmesi memurun emekli maaşını ve emekli ikramiyesini artırmaz.

İşçi iken yüksek maaş alınması:

Yani, işçilerin, esnafların ve memur olanların aylık bağlanma sistemleri farklıdır. 5434’e tabi memurların aylık ve emekli ikramiyesi hesaplanma sisteminde derece ve kademeler, memur maaş katsayıları, kıdem aylık tutarları, taban aylık tutarları, gösterge ve ek gösterge rakamları gibi unsurlar bulunur ve görevde alınan aylıkların tamamı esas alınmaz.

EYT konusu:

3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kanun gereği EYT kapsamına sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlamış olanlar için uygulanması benimsenmiştir.

Emekli ikramiyesi:

Emekli ikramiyesi memurlara ödenen bir uygulamadır. 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uyarınca her tam yıla ödenmektedir. Ayrıca, işçilik/esnaflık, memurluk gibi hizmetler toplamı üzerinden aylık bağlanıldığında da 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne bakılır ve memurluktan ayrılma durumlarının kıdem tazminatına hak kazanılır şekilde olup olmadığı tespit edilerek ödenip ödenmeyeceğine karar verilir.

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Soru 1- 2829 sayılı Kanuna göre hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl uygulamasından nasıl etkilenirim?

Soru 2 – Hangi statüde emekli olabilirim. (SSK lımı -5434 Sayılı kanuna tabi mi )

Cevap 1-2- 01/10/2020 tarihinden başlayarak 3 yıl 6 ay veya daha fazla memur olarak çalışmanız halinde ve sadece 25 yıl hizmetinizin (işçi, memur, borçlanılan varsa bu süreler toplamı) memur olarak emekliliğiniz gerçekleştirilir, ancak bu süreden az süre ile çalıştıktan sonra ayrılmanız halinde işçi olarak emekliliğiniz gerçekleştirilir.

Soru 2 – Emekli Sandığından Emekli ikramiyesi alabilir miyim.

Cevap 2- 1993 yılında memurluğa başlamanız ve 2014 yılında istifa etmiş olmanız nedeniyle bu süreleriniz de dahil sonradan geçen memurluk hizmetlerinizin toplamının her tam yılına emekli aylığı bağlanması aşamasında emekli ikramiyesi de alabilirsiniz.

Soru 3 – Maaş olarak SSK emekli maaşı mı Memur emekli maaşı mı daha fazla olur.

Cevap 3- 5434’e tabi memurlarda maaş hesaplama sisteminde derece, kademe, görev, ek gösterge, memur maaş katsayısı vb. unsurlar esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplamayı https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapabilirsiniz.

İşçi olarak emeklilikte aylık hesaplama sistemi kazançlar üzerinden yapılır, onun için bu hesaplama sonucunda ödenecek tutarı SGK dan öğrenmenizi tavsiye edebiliriz.

NOT: EYT kapsamına kimlerin gireceği konusunda değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1055020/8-eylul-1999-oncesi-ssk-bagkur-hizmeti-olan-memur-eyt-den-yararlanayamayacak-mi.html adresimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, sitemizde yer alan değerlendirmelerimiz tamamıyla yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler kapsamında ve ziyaretçilerimizin öğrenmek istedikleri konularla sınırlı yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir